Dhogie Band

Click here to edit subtitle

Yn Y Wlad Fach Bur

Track 3 YN Y WLAD FACH BUR ( Geraint Jones and John Humfrey)

A song conveying “hiraeth” – longing for one’s homeland.

1 Nawr mae yr awr, amser I mi adael

Tristwch y nos dod ata’i

Mae’r hud wedi mynd, y gorwel yn denu

Buddai nol yn y wlad fach bur

Cytgan

Byddai nol gei di weld un dydd

Bydd yr awyr yn las yr haul yn glir

Byddwn rhydd, rhydd, rhydd, rhydd fel y gwynt

Pan ddai nol yn y wlad fach bur

2 Rhaid I mi fynd, dy adael di yma

Rhaid sychu y dagrau, paid crio I mi

Ond cofia un dydd fe fyddaf yn galw

Pan ddai nol yn y wlad fach bur

Cytgan

1 Now is the hour, time for me to leave

The sadness of the night comes over me

The magic has gone the horizon is calling

I’ll be back my pure homeland

Chorus

I’ll be back you’ll see one day

The sky will be blue and the sun bright

We’ll be free, free free

Free as the wind

When I’m home in my beautiful homeland

2 I must go now and leave you here

You must dry your eyes, don’t cry for me

But remember some day I’ll come calling

When I’m back in my pure homeland

Chorus