Dhogie Band

Click here to edit subtitle

 

O'r Gorwellin Gwyllt

Ar ôl 47 mlynedd mae'r Dhogie Band wedi cyrraedd y cyfuniad gorau - ynni'r aelodau ifancaf sef Iwan a Reuben yn asio gyda phrofiad Eric a John  - ac Edward yn y canol .

Yr albwm wedi ei recordio yn stiwdio NSL Trefdraeth, Sir Benfro, Cymru. 

Caneuon

1 Yr Hebog Tramor - cân Edward Hughes gyda Reuben yn canu. Mae'r gân yn rhoi mewn geiriau syml popeth sy'n dda am fod ar arfordir Sir Benfro yn yr Haf. Yng nghwmni  ffrindie da, mae gweld y môr a'r traethau a byd natur ar eu gorau yn siwr o godi ysbryd dyn.

2  Gwanwyn Gwyrdd  - cân Edward Hughes gyda'i fab Iwan yn canu. Mae geiriau'r gân wedi eu hysbrydoli gan eiriau baledi slawer dydd. Colli cariad yw'r thema - neges sy'n berthnasol o hyd. 

3 Cân Arthur - cân Edward Hughes a fe sy'n canu. Mae hanes y Twrch Trwyth yn cael ei hela ar draws dir Sir Benfro wedi bod yn bwysig erioed.Dyma'r pishyn o stori'r Mabinogion sydd fwya i neud â'n cornel ni o Gymru. Mae'r cytgan yn sôn am y pethe sy'n dwad i'r meddwl wrth ishte ar ben Carn Ingli a gweld yr olygfa tua Iwerddon.

4 Madge a Bill  - cân Edward Hughes a John sy'n canu. Cân am Bulldog Bill Garnon , o Abergwaun, we'n bencampwr Prydain yn 1931 ar Reslo Pwyse Trwm. Fe fuodd e'n ymla yn Madison Square Garden yn Efrog Newydd yn ei amser, ond dath nôl gatre i fyw a gweithio'n lleol yn y pen draw. Sdim lot o sôn amdano heddi, ond mae e'n haeddu cael ei gofio. 

5 Cân Walter  - John ac Iwan yn canu un o ganeuon gorau Meic Stevens.

6 Seren y Sgrîn  - cân John Humfrey a Busker Jones. Teyrnged i Marilyn Monroe. Aeth y cân yma i rownd terfynol Cân i Gymru ym 1992. John yn canu. 

7 Cofio  - cân John Humfrey a Busker Jones yn sôn am effaith mewnfydwyr ar y gymdeithas/iaith a diwylliant.  John yn canu.

8 Pishyn  - cân Edward H Dafis, Reuben yn canu.

9 O Rebecca  - cân John Humfrey a Busker Jones. John yn canu. "Trwythedig wlad" - problemau diderfyn sy'n cael effaith heddiw ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

10 Dan Gyfaredd - cân Reuben Wilsdon-Amos a John Humfrey, Reuben yn canu roc clasurol. Caled i ryddhau.

Diolch

Technegydd: Reuben Wilsdon- Amos

Cynhyrchwyr: Reuben Wilsdon- Amos a John Humfrey

Cynllun clawr, fideo a mastro: Lee Mason

Diolch i Robert Humfrey (aelod o'r Band yn y saithdegau) am ei gyfraniad lleusiol ac hefyd i Martin  Lloyd  am ei gyfraniad i sicrhau cywirdeb.