Dhogie Band

Click here to edit subtitle

Aelodau'r Dhogie Band 2015

Mae degawdau o chwarae a recordio wedi arwain y Dhogie Band at y cyfuniad delfrydol,  ynni'r aelodau ifancaf sef Iwan a Reuben yn asio gyda phrofiad Eric a John - ac Edward yn y canol.


John Humfrey - chwarae gitar a chanu - aelod allweddol o'r grŵp ers y gig cyntaf yn 1968.


Eric Nicholas - dechreuoedd Eric ar y gitar bas 47 mlynedd nôl ond aeth ymlaen i chwarae yr allweddellau ac i ganu hefyd - ambell waith.


Edward Hughes - ymuno â'r Dhogie Band deg mlynedd nôl yn chwarae bas a chanu.


Reuben Wilsdon-Amos - wedi bod gyda'r grŵp am naw mlynedd. Mae'n chwarae gitar flaen a chanu.


Iwan Hughes - drymwr y Dhogie Band ers pedair mlynedd ac hefyd yn canu.