Dhogie Band

Click here to edit subtitle

Byw Ar Y Dibyn

Trac 8 BYW AR Y DIBYN ( Edward Hughes)

A song dedicated to Eric Jones of tremadog. A renowned mountain climber. The song reflect the desire to be challenged and live “on the ledge”

1 Meistr y mynyddoedd ddaw y nol i fwlch y moch

Ei hafan wedi chwysu ar y graig

Lluniau holl glogwyni sydd yn frith ar hyd y wal

Capaon lle cododd banner draig

2 Neu di byth a choncro'r mynydd "medd"

Gall fod yn drech na thi

Rhaid byw pob dydd fel tase'n olaf un

Ond rhyddid byth gofiadwy yw'r wobr ddaw i ti

Penrhyddid taith y condor dros y ffin

3 Y Matterhorn a'r Eiger

Rhaffau'n sownd ar lethr serth

Daw'r dringwr nol i dremadog

Ysbryd antur calon yn llawn nerth

4 Dros asgwrn cefn yr Andes o hyd lethre Everest

Adrenalin a chyffro yn dy waed

Dim ond sialens sydd yn atal cnoi'r

Anghenfil yn dy fol

Sy'n boendod i bob dringwr yn ddibaid

5 Byw ar y dibyn, bachyn yn y graig